ING. BENIAMIN TRINC

Email: trinc.beniamin@klastorf.ro

Telefon: 0757 095 706

Director Regional Arad

ING. RAUL SIMON

Email: raul.simon@klastorf.ro

Telefon: 0748 192 420

Director Regional Transilvania vest si Oltenia

ING. RAUL SIMON

Email: raul.simon@klastorf.ro

Telefon: 0748 192 420

Director Regional Transilvania si Oltenia

ING. FLORIN BOTEZATU

Email: florin.botezatu@klastorf.ro

Telefon: 0757 095 703

Director Regional Moldova

ING. ALEXANDRU TROFIL

Email: alexandru.trofil@klastorf.ro

Telefon: 0748 192 429

Director Regional Sud-Est Romania

ING. RAUL SIMON

Email: raul.simon@klastorf.ro

Telefon: 0748 192 420

Director Regional Transilvania vest si Oltenia

ING. RAUL SIMON

Email: raul.simon@klastorf.ro

Telefon: 0748 192 420

Director Regional Transilvania vest si Oltenia

ING. RAUL SIMON

Email: raul.simon@klastorf.ro

Telefon: 0748 192 420

Director Regional Transilvania si Oltenia